ZDAR VŠEM KARLÁM A KARLŮM

Vítejte na naššich i vašich stránkách. Chovejte se zde jako doma a hlavně nedělejte žádnej humbuk!!! Pravidelným sledováním těchto stránek vám neunikne ani jedna pořádná akce, která se koná na této zeměkouli. Sklamu asi ty co jsou z Marsu, ale musíte pochopit, že nemůžeme informovat každýho o našich plánech. Tyto stránky jsou hlavně spjaty s širokým okruhem lidí, kteří se motají hlavně okolo orientačního oddílu OK99, dále pak sem patří hrstka kanoistů, jeden bezvýznamný bývalý fotbalista a jistě i další, kteří mají s námi co dočinění. Pokusím se jen ve zkratce veškerou tuto humbuk bandu vyjmenovat. Začal bych lidmi, kteří se zúčastňovali převážné většiny akcí. Takže jsem to já Mára (autor těchto stránek :) ), Tom L., Důša , Tom D., Fanda, Ámos, Hanička, Lenička, Vendulka, Lucinka, Domča, Java, Kyselo, Kinder, Ježour, mezi dalšími bych především zmínil Pecu, Toma K., Markétku, Ivoše, Molyho, Báru a Ninu. Samozřejmě jsem ještě na spoustu zapmněl, tak mi to prosím promiňte. A nyní se dostáváme k nejzávažnějsímu problému. Jistě si každý z vás, který zde byl zmíněn, uvědomuje, že udržení této skvělé party je zapotřebí dost usílí, a tudíž jsme se spolu s vedoucím Důšou rozhodli, že budeme každé dva měsíce vybírat členské příspěvky. Na jejich výši se ještě ale musíme dohodnout. Očekáváme duchaplnou diskuzi o tomto problému v KECALROOMU. Děkujeme za pochopení.