ZDAR VEM KARLM A KARLM

Vtejte na naich i vaich strnkch. Chovejte se zde jako doma a hlavn nedlejte dnej humbuk!!! Pravidelnm sledovnm tchto strnek vm neunikne ani jedna podn akce, kter se kon na tto zemkouli. Sklamu asi ty co jsou z Marsu, ale muste pochopit, e nememe informovat kadho o naich plnech. Tyto strnky jsou hlavn spjaty s irokm okruhem lid, kte se motaj hlavn okolo orientanho oddlu OK99, dle pak sem pat hrstka kanoist, jeden bezvznamn bval fotbalista a jist i dal, kte maj s nmi co doinn. Pokusm se jen ve zkratce vekerou tuto humbuk bandu vyjmenovat. Zaal bych lidmi, kte se zastovali pevn vtiny akc. Take jsem to j Mra (autor tchto strnek :) ), Tom L., Da , Tom D., Fanda, mos, Hanika, Lenika, Vendulka, Lucinka, Doma, Java, Kyselo, Kinder, Jeour, mezi dalmi bych pedevm zmnil Pecu, Toma K., Marktku, Ivoe, Molyho, Bru a Ninu. Samozejm jsem jet na spoustu zapmnl, tak mi to prosm promite. A nyn se dostvme k nejzvanjsmu problmu. Jist si kad z vs, kter zde byl zmnn, uvdomuje, e udren tto skvl party je zapoteb dost usl, a tud jsme se spolu s vedoucm Dou rozhodli, e budeme kad dva msce vybrat lensk pspvky. Na jejich vi se jet ale musme dohodnout. Oekvme duchaplnou diskuzi o tomto problmu v KECALROOMU. Dkujeme za pochopen.